Krzysztof Danielak

Radca prawny

Email k.danielak@repelewicz.com

 

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Prace magisterską napisał pod kierownictwem ks. dr hab. Włodzimierza Brońskiego pod tyt. „Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów między przedsiębiorcą a konsumentem”.W 2015 roku z oceną bardzo dobrą ukończył Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zdobywał jako asystent w ramach programu „Mam Prawo” oraz w Kancelarii Radcy Prawnego zajmując się prawem cywilnym w zakresie umów, w szczególności ubezpieczeniami z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Biegle włada językiem angielskim z terminologią prawniczą.

Specjalizacje

  • prawo cywilne
  • prawo ubezpieczeniowe