Rękojmia i gwarancja w umowach o roboty budowlane

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obiektu inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń od wykonawców robót budowlanych na trzy sposoby:

  • żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych,
  • skorzystać z rękojmi za wady fizyczne obiektu lub
  • skorzystać z gwarancji jakości. 

Jakie są różnice między rękojmia a gwarancją opowiem w dzisiejszym odcinku, na który serdecznie zapraszam.

Powiązane posty