Tag

teoria salda
Stwierdzenie nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF (stanowiące konsekwencję zastosowania klauzuli indeksacyjnej lub denominacyjnej o charaketrze abuzywnym) powoduje, że umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta – nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Następstwem powyższego jest potrzeba dokonania rozliczeń z tytułu spełnionych przez strony na podstawie rzeczonej umowy świadczeń. W istocie mamy do czynienia z aktualizacją „nowego” obowiązku – niemającego umocowania w umowie – obowiązku zwrotu...
Czytaj więcej