Z dniem 1 lipca 2024 roku kończy się okres przejściowy stosowania Nowej Ustawy Deweloperskiej. Ochroną objęte będą wszystkie umowy kupna mieszkania od deweloperów.

Kończy się bowiem dwuletni okres przejściowy, w którym znacza część inwestycji nie podlegała ochronie.

Jednym z podstawowych celów dokonania zmian w ustawie deweloperskiej jest zwiększenie ochrony interesów nabywcy w relacji z deweloperem.

Ustawa wprowadziła m.in. :
✅ zmiany dotyczące procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę,
✅ nowe obowiązki deweloperów względem nabywców,
✅ regulacje dotyczącą zasad zawierania umów rezerwacyjnych,
✅ nowe zasady zabezpieczenie środków wpłacanych przez nabywców poprzez utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Ustawa tym samym również rozszerzyła zakres podmiotowy oraz przedmiotowy jej stosowania w stosunku do poprzednio obowiązującej Ustawy. Poprzez m.in. wprowadzenie definicji przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do stosowania Nowej Ustawy Deweloperskiej w ograniczonym zakresie jak również poprzez stosowanie jej regulacji do wszelkich innych lokali wybudowanych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego sprzedawanych wraz z lokalami mieszkalnymi, takich jak garaże czy komórki lokatorskie.

Powiązane posty