W dzisiejszych czasach już chyba nikt nie wyobraża sobie umowy o roboty budowlane, do której – oprócz oczywiście kary umownej, nie zostałyby wprowadzone również inne zabezpieczenia chroniące inwestora jak również wykonawcę. 

Najbardziej powszechnym zabezpieczeniem umowy o roboty budowlane jest kara umowna. 

Warto jednak pamiętać również o innych dostępnych instrumentach, w kontekście przykładowo ograniczeń dla ustanawiania kary umownej  czy zapewnienia sobie możliwości egzekwowania swoich roszczeń również od banku, który wystawił gwarancję.

Powiązane posty