Zmiany w przepisach dotyczących planowania przestrzennego

Dzisiaj kilka słów o ostatnich zmianach w przepisach dotyczących planowania przestrzennego, które mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Co to oznacza?  Nowelizacja wprowadza kilka kluczowych zmian: 

1. **Plan Ogólny Gminy**: Zastąpi on studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

2. **Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI)**: Jest to nowe narzędzie, które obejmuje obszar inwestycji głównej i uzupełniającej. 

3. **Partycypacja Społeczna**: Nowe przepisy umożliwiają społecznościom i interesariuszom aktywny udział w procesie planowania przestrzennego poprzez konsultacje społeczne oraz wypowiadanie się na temat aktów planistycznych.

 4. **Rejestr Urbanistyczny**: To nowe źródło informacji i danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 

5. **Decyzje o Warunkach Zabudowy (WZ)**: Zmiany w przepisach dotyczących WZ obejmują ograniczenie obszaru analizowanego oraz wprowadzenie terminu obowiązywania decyzji. Te zmiany mają na celu bardziej efektywne i transparentne planowanie przestrzenne, zwiększając jednocześnie partycypację społeczną.  Zapraszam serdecznie do posłuchania.

Powiązane posty