Zwrot kaucji od inwestora po upływie okresu gwarancji

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zatrzymywanie przez generalnego wykonawcę części płatności z każdej faktury częściowej na poczet utworzonej w ten sposób kaucji gwarancyjnej. Podlega ona zwrotowi po upływnie okresu gwarancji lub rękojmi za wady.

Czy przy uregulowanej w taki sposób kaucji podwykonawca może skutecznie dochodzić od Inwestora na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy)

Powiązane posty