Blog

Od nowego roku weszła w życie nowela przepisów o upadłości konsumenckiej, która ma otworzyć znacznie większej liczbie osób skorzystanie z takiej możliwości. Pod rządami starych przepisów ogłoszenie upadłości było prawie niemożliwe, udało się to zaledwie kilkudziesięciu osobom. Wcześniej upadłość mogły ogłosić tylko osoby, które wpadły w długi...
Czytaj więcej
Czy pomimo niekrzystnych dla siebie orzeczeń sądów administracyjnych apteki sieciowe mogą nadal prowadzić działalność niezgodną z prawem farmaceutycznym? Pod koniec sierpnia br.r. Naczelny Sąd Administracyjny wytrącił aptekom sieciowym ostatni oręż w walce z zakazem reklamy aptek (art. 94a ust. 1 pr. farm.); pomimo...
Czytaj więcej
Opinia prawna w przedmiocie kwalifikacji prawnej mechanizmu tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji” jako czynu karalnego stypizowanego w art. 54 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 1) Teza Stosowanie przez aptekę ogólnodostępną w praktyce handlowej...
Czytaj więcej
Obowiązujący w Polsce od przeszło dwóch lat przepis, zakazujący reklamowania się aptek, wśród wielu prawników wzbudza kontrowersje i polemiki. Regulacji istniejącej od 1 stycznia 2012r. zarzuca się m.in., że jest sprzeczna z unijnymi swobodami (przepływów towarów i usług oraz swobodą przedsiębiorczości), albo – że jest zbyt daleko idącym...
Czytaj więcej
Najwcześniej w drugiej połowie 2014 roku dojdzie do zmiany ustawy Prawo Budowlane. Projekt noweli prawa budowlanego, dotyczyć będzie głównie budownictwa jednorodzinnego, ma na celu uproszczenie procedury administracyjnej i przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowanie. Zmiany – jak zakładają autorzy projektu – mają zmniejszyć obciążenia...
Czytaj więcej
1 5 6 7